Bestuur

Bestuursinteresse?

Het bestuur van SCG is op zoek naar versterking! Wil jij een uitdaging aangaan waarbij je onderdeel bent van een echte organisatie? Dan ben je bij SCG aan het juiste adres! Klik op onderstaande knop voor meer informatie over een bestuursjaar bij SCG.

Dirk van Kekem

Voorzitter


 

Mijn naam is Dirk van Kekem, ik ben 22 jaar oud. Momenteel zit ik in de laatste fase van mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het academische jaar van 2018 tot en met 2019 zal ik de Student Consultancy Group voorzitten.

Voorzitter
Om, na de oprichter zelf, de eerste voorzitter van de Student Consultancy Group(SCG) te mogen zijn brengt veel uitdagingen met zich mee. De oprichtingsfase kunnen we inmiddels afgerond verklaren. De Student Consultancy Group is bekend onder studenten en bedrijven en er zijn al meerdere projecten succesvol afgerond. Nu is het aan mij en mijn bestuur om de ingeslagen weg een succesvol vervolg te geven. We hebben een diverse groep studenten uit verschillende studierichtingen waarmee ik denk dat we dit jaar met SCG nog meer bedrijven kunnen adviseren en studenten de mogelijkheid te geven om ervaring op te doen in de praktijk!

Waarom Student Consultancy Group (SCG)?
Ik zie de Student Consultancy Group als een platform voor bedrijven en studenten. In tegenstelling tot andere studentenadviesbureaus voeren wij (meestal) de opdrachten die we krijgen niet zelf uit. Wij zoeken per opdracht een geschikte kandidaat en koppelen deze aan de opdrachtgever. Bedrijven vinden dus via ons hun studentconsultant en op deze manier krijgen meerdere studenten de kans om ervaring in de praktijk op te doen!

Chiem rozema

Projecten & Acquisitie

 

Mijn naam is Chiem Rozema, 23 jaar oud. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van mijn bachelor studie: International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderdeel daarvan heb ik een half jaar gestudeerd in Seoul, Zuid-Korea. Hiernaast ben ik in september begonnen aan een tweede bachelor: Philosophy of a Specific Discipline.

Projecten & Acquisitie

Binnen Student Consultancy Group bekleed ik de functie Projecten & Acquisitie, waarmee mijn focus ligt op het werven en binnenhalen van interessante projecten. Hiernaast houd ik mij bezig met de projecten te koppelen aan geschikte studentconsultants, om deze vervolgens te assisteren bij hun samenwerkingsverband.

Waarom Student Consultancy Group (SCG)?

De handelswijze van Student Consultancy Group om je kennis toe te kunnen passen voor een bepaald project dat in je interessegebied valt, zonder daadwerkelijk intern in het bedrijf te hoeven gaan, spreekt mij erg aan. Naar mijn idee overbrugt deze mogelijkheid voor studenten de drukte die het studeren met zich meebrengt, om toch in staat te zijn je tanden in een bepaald project te kunnen zetten. Voor bedrijven kan een studentconsultant een nieuwe inkijk geven binnen het bedrijf die losstaat van de status quo. Deze sterke eigenschappen van Student Consultancy Group omschrijven voor mij een daadkrachtige consultancy met veel potentie.

Elisabeth Muthert

Project Supervisor

 

Mijn naam is Elisabeth Muthert, 23 jaar oud en op dit moment zit ik in de afrondende fase van mijn bachelor Industrial Engineering and Management aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen mijn studie heb ik de richting gekozen die zich voornamelijk bezig houdt met continue processen, de dynamiek en optimalisatie hiervan. Hoewel ik mij op dit moment grotendeels occupeer met de technische aspecten van deze processen, hoop ik dit in de toekomst meer te kunnen combineren met het business aspect binnen een organisatie.

Project Supervisor
Als Project Supervisor, houd ik mij bezig met het werven van studenten en projecten binnen SCG. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het begeleiden van studenten tijdens hun projecten. Door deze begeleiding en het contact met zowel het bedrijf als de student, zorg ik ervoor dat beide partijen tevreden zijn met het geleverde resultaat.

Waarom Student Consultancy Group?
Binnen bedrijven komt het vaak voor dat er al heel lang dezelfde manier van aanpak wordt geïmplementeerd puur om het feit dat deze werkwijze gewend is geraakt. Externe partijen zoals studenten hebben nog de mogelijkheid om met een frisse blik een oordeel te vellen over de stand van zaken en zijn daarbij in staat om buiten de vaak aanwezige tunnelvisie te treden. Evenzeer zijn studenten vaak goed op de hoogte van nieuwe technologieën en hedendaagse innovaties wat ervoor kan zorgen dat er naar een efficiëntere werkwijze kan worden toegewerkt. Aangezien studenten vaak behoefte hebben aan flexibiliteit, is het werken op projectbasis ideaal. De student zal, door een adviserende rol aan te nemen, de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen en zichzelf klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Lotte Dekker

Projecten & Acquisitie

 

Mijn naam is Lotte Dekker, 21 jaar oud en momenteel zit ik in mijn laatste jaar van mijn bachelor International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Projecten & Acquisitie
Met de functie Projecten & Acquisitie hou ik mij verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe projecten bij bedrijven. Door de snelle groei bij SCG, zal ik als versterking bij de acquisitie van projecten nuttig zijn en mij actief bezig houden met projecten-werving bij nieuwe bedrijven.

Waarom Student Consultancy Group (SCG)?
Zelf heb ik gemerkt dat je tijdens je universitaire opleiding bij het oplossen van casussen enkel theoretische inzichten toepast. Eenmaal aan het werk na het afstuderen missen veel studenten een praktischere denkwijze om potentiële oplossingen in praktijk te kunnen brengen. Door het gebrek aan vrije tijd tijdens het studeren, is het voor veel studenten moeilijk om studie met praktijkervaring te kunnen combineren. Aangezien SCG op flexbasis projecten uitvoert en studenten dus zelf hun tijd kunnen inplannen, is dit de ideale mogelijkheid om je naast je studie nog meer te ontplooien en te ontwikkelen.

Joost Houtman

Documentatie & Beheer

 

Mijn naam is Joost Houtman, ik ben 21 jaar oud. Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Nederlands recht.

Documentatie & Beheer
Binnen SCG houd ik me bezig met documentatie en beheer. Ik ben bezig met het formuleren en herzien van de contracten, zowel met de studenten als met de bedrijven. Daarnaast houd ik me bezig met alle juridische zaken rondom de stichting. Ook ben ik verantwoordelijk voor het beheer van alle bestanden binnen SCG.

Waarom Student Consultancy Group (SCG)?
Bij een zeer theoretische studie als rechten is het erg nuttig om daarnaast een manier te hebben om de opgedane kennis in de praktijk te kunnen brengen. SCG biedt studenten deze kans. Studenten krijgen de mogelijkheid om hun kennis in de praktijk te brengen en daarbij ook werkervaring op te doen. Voor bedrijven is SCG een interessante partner, omdat SCG over een database beschikt vol enthousiaste, gemotiveerde studenten die, net als ik, niet kunnen wachten om hun eerste stappen in het bedrijfsleven te zetten.

Philip Kambakhsh

Projecten & Acquisitie

 

Mijn naam is Philip Kambakhsh, ik ben 22 jaar oud, derdejaars student bedrijfskunde aan de RUG.

Projecten & Acquisitie
Binnen de Student Consultancy Group bekleed ik de functie van projecten & acquisitie. Binnen deze functie is het mijn verantwoordelijkheid om nieuwe projecten voor onze student-consultants binnen te halen, daarnaast zie ik er tijdens een project op toe dat de samenwerking tussen het bedrijf en de student-consultant soepel verloopt, zodat het project tot een goed einde geleid kan worden.

Waarom Student Consultancy Group (SCG)?
Ik heb gekozen voor Student Consultancy Group omdat ik geloof dat studenten met hun actuele kennis van grote waarde kunnen zijn voor een bedrijf. Hiernaast zijn onze student-consultants vaak niet vastgeroest in een bedrijfscultuur, waardoor zij situaties vanuit andere oogpunten kunnen belichten dan de werknemers van het bedrijf zelf.

Olivier Cosijn

Marketing & Vormgeving

 

Mijn naam is Olivier Cosijn, ik ben 21 jaar en zit in het derde jaar van mijn bachelor opleiding: Communicatie en Multimedia Design. Op het moment loop ik een stage in marketingcommunicatie en voer ik naast SCG en mijn studie freelance vormgeef opdrachten uit.

Marketing & Vormgeving
Als grafisch ontwerper ben ik verantwoordelijk voor alle interne en externe grafische middelen omtrent Student Consultancy Group. Denk aan het ontwerpen en bijhouden van een brandbook, het bedenken van logo’s, posters en sociale media. Daarnaast houd ik mij als hoofd van het marketingteam bezig met de merkidentiteit en campagnevoering van SCG.

Waarom Student Consultancy Group?
Student Consultancy Group is een snel groeiend bedrijf waar veel ruimte is voor nieuwe inzichten of ideeën. We zijn een platform dat bedoeld is voor ambitieuze studenten, die bewust bezig zijn met zelfontwikkeling. Als bestuur bied je je medestudent een kans om te leren in de praktijk. SCG kenmerkt zich door de persoonlijke en professionele aanpak, waarbij kwaliteit en flexibiliteit centraal staan. Zowel voor het doen van dit bestuursjaar, als het uitvoeren van een project bij SCG, geldt onze nieuwe slogan; “Leren in de praktijk, bij een bureau met bereik.”

De voordelen van Student Consultancy Group (SCG)

    Verschillende sectoren

Wij kijken naar de interesses van een student en matchen zijn of haar profielschets aan een geschikte case. Studenten kunnen zo werkervaring opdoen in een werkveld dat ze aanspreken en bedrijven krijgen de meest geschikte student voor het vraagstuk!

snelheid en kwaliteit

 

Bij ons staan snelheid, conformiteit en kwaliteit hoog in het vaandel. SCG faciliteert een optimale samenwerking tussen student en bedrijf die zorgt voor een maximaal resultaat.

Praktijkervaring

De concurrentie op de arbeidsmarkt voor studenten is aan het toenemen en daarom kunnen studenten praktijkervaring opdoen zonder dat zij full-time stage moeten lopen of ergens in dienst moeten treden.

Flexwerken

Bij SCG leggen we je geen werkdruk op. Werken aan een project in jouw eigen tijd, wanneer je wilt en waar je wilt. Bedrijven hoeven dus ook niet voor werkruimte te zorgen. Hoe mooi is dat?

  Ontwikkel jezelf

De praktijkervaring die de student opdoet bij een bedrijf helpt hem of haar klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen zich verder ontwikkelen door de nieuwe inzichten van studenten.

Begeleiding door SCG

Wij begeleiden en ondersteunen gedurende het project door middel van evaluatiegesprekken met de studenten en bedrijven.