Bestuur

Voorzitter

Bestuur Voorzitter Lars Ammerlaan

 

 

 

Wie ben ik?
Mijn naam is Lars Ammerlaan, 22 jaar oud. Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn bachelor studie: International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voorzitter
De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat studenten steeds sneller hun studie afronden en dat de competitie op de arbeidsmarkt hierdoor toeneemt. Studenten kunnen geen vijf dagen in de week stage lopen, maar willen toch werkervaring opdoen in de stad waar zij studeren. Door het uitvoeren van een project voor SCG is het mogelijk om jouw studie te combineren met ervaring in de richting die jou aanspreekt. Als voorzitter van het bestuur houd ik mij voornamelijk bezig met kwaliteitscontroles, het contact met de bedrijven en de documentatie.

Waarom Student Consultancy Group (SCG)?
Bedrijven hebben behoefte aan creatieve en innovatieve input die studenten vaak kunnen leveren in soms verouderde organisaties. Het viel me op dat de woorden: ‘zo gaat het al jaren hier’ of ‘hier hebben wij een standaard format voor’ in de hedendaagse bedrijfsvoering steeds minder van toepassing zijn. Door alle innovaties in bedrijven en de snelle groei in de ICT sectoren is er steeds meer behoefte aan vernieuwing.

LinkedIn Link

HR & Hoofd Projecten

Bestuur HR Manager

 

Wie ben ik?
Mijn naam is Lucas Oomkens, 21 jaar oud. Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn bachelor studie: Business Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen het bestuur van SCG vervul ik de functie HR & Hoofd Projecten.

HR Manager & Hoofd Projecten
Als HR manager & Hoofd projecten ben ik allereerst verantwoordelijk voor de werving van bestuursleden. Door onze huidige groei zijn wij constant op zoek naar nieuwe versterkingen voor ons bestuur, en dat is waar mijn core business ligt. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de projecten van SCG. Dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de aanlevering van nieuwe projecten. Daarnaast houd ik me bezig met het delegeren van deze nieuwe projecten naar de geschikte student(en).

Waarom Student Consultancy Group (SCG)?
Het is de laatste jaren voor studenten steeds normaler geworden om je studie zo snel mogelijk af te ronden. Daarnaast zijn commissies, besturen en relevante werkervaring tijdens je studietijd veel populairder dan vroeger. De combinatie van deze twee trends leiden tot veel competitie op de arbeidsmarkt. Omdat studenten het steeds drukker krijgen naast hun studie, hebben ze geen tijd meer om vast te zitten aan een contract met vaste werktijden. Bij SCG kunnen studenten op projectbasis flexwerken op momenten wanneer het hen uitkomt, en zijn ze niet verplicht meerdere projecten uit te voeren. Kortom, de ideale manier om naast je studie professionele werkervaring op te doen.

LinkedIn Link

Community Manager

Bestuur Community Manager Vincent Pigeaud

 

Wie ben ik?
Mijn naam is Vincent Pigeaud, 22 jaar oud en op dit moment zit ik in het laatste jaar van mijn bachelor Technische Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Community Manager 
Als community manager ben ik verantwoordelijk voor de positionering van ons concept in de online community en probeer ik bedrijven en studenten zo goed mogelijk te bereiken. Mijn taak in het bestuur is dan ook om onze visie en doelen via het web uit te dragen.

Waarom Student Consultancy Group (SCG)?
Studenten benaderen problemen binnen een bedrijf anders. Ze hebben geen vaste functie in het bedrijf en kunnen met een vrije rol makkelijker problemen herkennen. Deze problemen worden niet opgepakt binnen het bedrijf omdat ze niet behoren tot het takenpakket van een bestaande functie. Daarnaast hebben de studenten van nu een veel betere kennis van de hedendaagse innovaties. Dit is van groot belang in een snel transformerende wereld. Oudere werknemers hebben meestal een verouderde benadering die tijdrovender is dan nodig. Dit is waar SCG inspringt, wij kijken naar het bedrijf vanuit een ‘helicopterview’ en implementeren nieuwe technieken die het bedrijf efficiënter maakt. 

LinkedIn link Vincent Pigeaud

Talent & Projecten

Bestuur Talent

 

Wie ben ik?
Mijn naam is Eline Glazener. Ik ben 21 jaar. Ik ben bezig aan de afronding van mijn bachelor Nederlands Recht. Daarnaast studeer ik filosofie. Naast mijn studies ben ik juridisch adviseur bij Vluchtelingenwerk Nederland. Voor SCG hou ik me bezig met Talent & Projecten.

Talent & Projecten
Als Talent & Projecten hou ik me bezig met het werven van studenten en projecten. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het toewijzen van projecten aan studenten. Zo zorg ik ervoor dat bedrijven tevreden kunnen zijn met de kwaliteit van het werk dat onze studenten afleveren. 

Waarom Student Consultancy Group?
Studenten zijn vaak zonder dat ze het weten erg waardevol. Ze hebben een grote hoeveelheid kennis en een frisse blik. Bovendien zijn onze studenten nog niet gewend aan de structuur en organisatie van bedrijven. Daarnaast weet ik uit eigen ervaring dat studenten vaak veel tijd over hebben, maar wel behoefte hebben aan flexibiliteit in het indelen van hun dagen. Door op projectbasis werk te leveren voor bedrijven worden deze kwaliteiten optimaal benut. Bedrijven leren dus veel van studenten. Andersom leren studenten net zo veel van bedrijven. Door kennis te maken met de werkwijze van bedrijven kunnen studenten zich ontplooien op gebieden waar in de studie niet de focus op ligt. Door praktische vaardigheden te ontwikkelen zijn onze studenten aan het einde van hun studie beter aangesloten op de arbeidsmarkt. 

LinkedIn Link

Projecten & Branding

Bestuur Brand Manager Thom Boelens

 

Wie ben ik?
Mijn naam is Thom Boelens, 21 jaar en momenteel zit ik het derde jaar van mijn bachelor International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Projecten & Branding
Als manager Projecten & Branding in het bestuur ben ik verantwoordelijk voor het vergroten van de naamsbekendheid van de SCG. Ook haal ik nieuwe projecten binnen bij bedrijven en wijs ik deze toe aan geschikte studenten. Voornamelijk houdt mijn rol in dat ik het concept en de visie van de SCG onder bedrijven en studenten verspreid door middel van social media. Ik beheer deze kanalen en gebruik tools om ons online bereik te vergroten en zorg er bovendien voor dat bedrijven en studenten ons op het internet weten te vinden.

Waarom Student Consultancy Group?
Omdat onze studenten-consultants uit verschillende achtergronden en disciplines komen zijn zij in staat met een frisse blik problemen van bedrijven te benaderen. Hun mindset is niet beperkt tot het conventionele denkproces waardoor ze oplossingen aandragen die vaak in het bedrijf zelf niet tot stand waren gekomen. Bovendien zijn studenten op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen en innovaties en op welke manier deze benut kunnen worden om efficiëntie en effectiviteit te vergroten. Omdat studenten bij de SCG op projectbasis werken kunnen zij advies leveren en ervaring opdoen. Dit kunnen ze combineren met het voortzetten van hun studie en eventuele nevenactiviteiten waardoor zij synergie kunnen realiseren voor zichzelf en voor bedrijven. 

LinkedIn Link

Project Supervisor

Bestuur Project Supervisor Elisabeth Muthert

 

Wie ben ik?
Mijn naam is Elisabeth Muthert, 22 jaar oud en op dit moment zit ik in de afrondende fase van mijn bachelor Industrial Engineering and Management aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Project Supervisor 
Als Project Supervisor, houd ik mij bezig met het werven van studenten en projecten. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het begeleiden van studenten tijdens hun projecten. Door deze begeleiding en het contact met zowel het bedrijf als de student, zorg ik ervoor dat beide partijen tevreden zijn met het geleverde resultaat.

Waarom Student Consultancy Group?
Binnen bedrijven komt het vaak voor dat er al heel lang dezelfde manier van aanpak wordt geïmplementeerd puur om het feit dat deze werkwijze gewend is geraakt. Externe partijen zoals studenten hebben nog de mogelijkheid om met een frisse blik een oordeel te vellen over de stand van zaken en zijn daarbij in staat om buiten de vaak aanwezige tunnelvisie te treden. Evenzeer zijn studenten vaak goed op de hoogte van nieuwe technologieën en hedendaagse innovaties wat ervoor kan zorgen dat er naar een efficiëntere werkwijze kan worden toegewerkt. Aangezien studenten vaak behoefte hebben aan flexibiliteit, is het werken op projectbasis ideaal. De student zal, door een adviserende rol aan te nemen, de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen en zichzelf klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

LinkedIn Link

Grafisch ontwerper & Marketing

Bestuur Grafisch Marketing Esmee Luitjens

 

Wie ben ik?
Mijn naam is Esmee Luitjens en ik ben 21 jaar. Ik zit in het laatste jaar van mijn bacheloropleiding: Communicatie en Multimedia Design. Naast mijn studie voer ik verschillende projecten uit als freelance grafisch ontwerper. Binnen Student Consultancy Group zal ik mij bezig gaan houden met het grafisch vormgeven en de marketing.

Grafisch ontwerper & Marketing
Als grafisch ontwerper ben ik verantwoordelijk voor alle interne en externe grafische ontwerpen die van toepassing zijn binnen Student Consultancy Group zoals het ontwerpen en bijhouden van een brand book, het bedenken van logo’s, posters en de lay-out van contracten. Daarnaast houd ik mij bezig met de marketing van SCG. Hoe kunnen wij onze eigen identiteit verder uitdragen, zodat wij de hoogst haalbare kwaliteit kunnen leveren, zowel aan studenten kant als van de bedrijven kant.

Waarom Student Consultancy Group?
Uit eigen ervaring heb ik gemerkt hoe belangrijk het is, om naast je studie, ook praktijkervaring te op te doen. Alle kennis die je vanuit je studie opdoet, kan je door middel van Student Consultancy Group in praktijk brengen.

LinkedIn Link

Heb jij een project of wil je er een uitvoeren?

Neem dan snel contact met ons op!