Voor onze opdrachtgever, Humanitas, zijn wij op zoek naar een economie, bedrijfskunde of psychologie
student(e) die het interessant lijkt om een werving- en bindingscampagne voor Humanitas op te stellen. Het
doel van dit project is om een advies op te stellen wat betreft het vinden van een juiste afstemming van de
behoeften van vrijwilligers en de projecten waaraan zij gekoppeld worden, en het verlengen van de
gemiddelde periode dat vrijwilligers gebonden zijn aan Humanitas. Aan de hand hiervan kan vervolgens een
plan van aanpak worden opgesteld voor de werving van nieuwe vrijwilligers.