Businessplan – Shoppey

Businessplan – Shoppey

Shoppey zoekt een student(e) die vanuit zijn/haar eigen werkplek gaat werken aan het opstellen van een verdienmodel voor Shoppey. Het doel van deze opdracht is om een beeld te krijgen van de manieren waarop Shoppey geld kan gaan verdienen, op basis van de verdienmodellen van andere start-ups en grote gevestigde namen. Daarnaast gaat door de student(e) informa- tie verzameld worden over het genereren van inkomsten via data. 

De student(e) zal ca. 10 uur per week, vanuit een door de student(e) gekozen werkplek werken aan het project voor een peri- ode van 3 weken. De student(e) zal normaal gesproken niet naar Amsterdam hoeven te komen om aan het project te werken, tenzij hier vanuit beide partijen behoefte aan is. 

Gedurende deze periode zal de student(e) werken aan het opstellen van een verdienmodel van Shoppey. Uiteindelijk is het doel van dit verdienmodel om een investering binnen te halen. De student(e) gaat deze doelen behalen door middel van o.a.: data onderzoek, onderzoek naar de verdienmodellen van andere bedrijven en onderzoek naar hoe andere bedrijven verdienen aan de voor hen beschikbare data.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

10/02/2020